Usluge

Knjigovođa je vaš najbolji prijatelj u poslovanju. On se brine da vaš posao teče neometano i glatko. Njegova glavna uloga je da primenon svog znanja i iskustva unapredi vaše poslovanje. To se pre svega odnosi na smanjenje troškova poslovanja, povećanja prihoda i stalnu komeunikaciju sa poreskom upravom koja uzrokuje nesmetano poslovanje.
Knjigovodstvena agencija Central HR maksimalno je iskoristila pogodnosti digitalnih servisa. Radimo sa najboljim softverima namenjenim za knjigovodstvo i komunikaciju sa kljentima. Zbog toga su naši klijenti maksimalno rasterećeni što se tiče dostavljanja potrebne dokumentacije i komnokacije sa poreskim organima.

ŠTA RADIMO ZA VAS

 • Knjiženje poslovne dokumentacije

 • Vođenje analitičkih evidencija

 • Evidencija kredita i lizinga

 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda

 • Obračun zarada, naknada zarada

 • Izrada PPP-PO

 • Obračun, izrada i podnošenje PDV-a

 • Obračun poreza na dobit preduzeća

 • Prijave na CROSO

 • Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine

 • Vođenje poreskih evidencija

 • Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama

 • Izrada nezavisnih konfirmacija

 • Završni finansijski izveštaj

POMAŽEMO VAŠEM POSLOVANJU

Kontaktirajte nas

Napišite nam e-mail.

Telefon: 011 303 55 95

Mobilni: 060 303 55 95