SARADNICI

Potrebni su vam saradnici?

Međusobno poverenje sa našim klijentima, stvaramo bržim i korektnim odgovorima na njihove zahteve, I uvek se prilagođavamo njihovim potrebama.

Osnovne usluge koje nudimo su :

Selekcija I regrutovanje kadrova

Nudimo Vam usluge traženja i selekcije kandidata i regrutujemo kako kandidate koji su na visokim menadžerskim pozicijama tako i kandidate koji su bez radnog iskustva. Kompletan proces selekcije obuhvata dve faze: traženje kandidata i selekciju kandidata.

Nakon razrade profila za traženu poziciju, zasnovane na informacijama dobijenih od strane poslodavca, započinje proces traženja kandidata. Od klijenta tražimo sledeće informacije: formalni uslovi koje kandidat mora da ispunjava(stepen stručne spreme ili obrazovni profil, radno iskustvo, posedovanje sertifikata ili licenci, potreban stepen IT znanja, poznavanje stranih jezika), opis posla (položaj u organizacionoj šemi -nadređeni i eventualni podređeni, redovni i periodični radni zadaci, projekti za koje je odgovoran, eksterni i interni klijenti, izveštaji koje prosleđuje, sredstva kojima rukuje), predviđena primanja, paket benficija i sistem nagrađivanja... Proces traženja kandidata zavisi od nivoa pozicije, kao i od zastupljenosti pozicije na tržištu radne snage.

Selekcija kandidata podrazumeva sledece aktivnosti :

  • pregled dospelih prijava
  • odabir kandidata iz baze Central HR
  • testiranje intelektualnih sposobnosti i prikupljanje informacija o karakteristikama kandidata
  • intervju sa kandidatima koji daju dodatne informacije na osnovu kojih se donosi konacni zakljucak o kandidatu
  • provera trazenih vestina za trazeno radno mesto (jezici I,II ..)

Nakon završetka selekcije ,klijent dobija spisak sa odabranim kandidatima .Klijent vrši konačni izbor kandidata. Central HR za svoje klijente –naručioce u ovom procesu obezbeđuje kvalitetne kandidate , kao i veliku uštedu u vremenu.

Privremeno zapošljavanje / Staff leasing

Privremeno zapošljavanje je nov koncept zapošljavanja na tržištu radne snage u Srbiji. Naime, u privremenom zapošljavanju CENTRAL HR odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a potom ih ustupa klijentu. Između CENTRAL HR i radnika potpisuje se Ugovor o radu, a između CENTRAL HR i klijenta, ugovor o pružanju usluga ili ugovor o ustupanju radnika. Zatim se radnik upućuje na rad kod klijenta.

Potreba za privremenim zapošljavanjem može se pojaviti iz mnogobrojnih razloga, a najčešći su: sezonski poslovi — potreba za povećanim brojem radnika u vremenskim periodima kada je obim posla u porastu, potreba za dodatnom radnom snagom kao pomoć pri redovnim radnim zadacima i odsustvo postojećih radnika kod klijenta (npr., zbog bolovanja, godišnjeg odmora, porodiljskog odsustva itd). Takođe, ova usluga može biti posebno zanimljiva kompanijama koje vode striktnu evidenciju o broju zaposlenih (tzv. Headcount) - na ovaj način ustupljeni radnici se ne evidentiraju kao zaposleni kompanije korisnika.