Prethodnih nekoliko meseci veliku prašinu u javnosti podigla je odluka vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija da svim frilenserima naplati poreze na prihodovana sredstva u proteklih pet godina.
Ne ulazeći dublje u motive i ispravnost ove odluke u nastavku teksta iznećemo činjenice zasnovane na postojećim zakonskim okvirima.

Svaki prihod koji se ostvaruje podleže oporezivanju. Svaka uplata koja je evidentirana preko poslovnih banaka ili aplikacija za transfer novca (Paypal, Skrill, Payoneer ili Western Union) predstavlja osnovicu za oporezivanje. Obaveza plaćanja poreza i doprinosa nastaje onog momenta kada vam se uplata od klijenta realizuje na tekući račun. U roku od 30 dana od momenta uplate treba da se podnese poreska prijava na obrascu PP OPO. U zavisnosti od vrste prihoda ( ugovor o delu, autorski honorar,…) postoji mogućnost umanjenja osnovice za plaćanje poreza i doprinosa na prihode (normirani troškovi) i oni mogu biti od 20% do 50 %.
Znači, bilo da ste pravno ili fizičko lice dužni ste da platite porez na osnovu evidentiranih prihoda. Ovo pravilo važi svuda u svetu, pa i kod nas.

Znači, bilo da ste pravno ili fizičko lice dužni ste da platite porez na osnovu evidentiranih prihoda. Ovo pravilo važi svuda u svetu, pa i kod nas.

Ukoliko ste frilenser i pri tome ste nezaposleni zakon kaže da ste u obavezi da platite sledeće poreze i doprinose:

  1. Porez od 20%
  2. Doprinosi za PIO u visini od 25,5% od oporezivog dela zarade
  3. Doprinose za zdravstveno osiguranje od 10,3% od oporezivog dela zarade.

Ukoliko ste zaposleni nećete plaćati zdravstveno osiguranja, jer ste to izmirili po osnovu plaćanja doprinosa tamo gde ste zaposleni.
U tom slučaju u obavezi ste da platite:

  1. Porez od 20%
  2. Doprinosi za PIO u visini od 25,5% od oporezivog dela zarade.

Zakon o poreskom postupku i administraciji kaže da se poreski dug može potraživati do 5 godina unazad. S toga i ne čudi odluka Ministarstva Finansija da se za ovaj period traži naplata dugovanja. Zakon propisuje prekršajne kazne od 150.000,00 dinara do 50% utvrđenog poreza. U slučaju da dug premašuje 1.000.000,00 dinara moguća je i krivična odgovornost sa kaznama zatvora od jedne do pet godina.

Ne možemo reći kako će se ovaj problem rešiti i šta će biti konačan dogovor frilensera i Ministarstva finansija. Ono što sa sigurnošću možemo reći je da plaćanja poreza i doprinosa ostaju kao obaveza svih koji zarađuju na osnovu pruženih poslovnih usluga.

Ovo su tri načina da nastavite sa poslovanjem u skladu sa zakonom

Frilenser
(fizičko lice)

Dužni ste da sami prijavljujete prihode i podnosite prijave za oporezivanje, uplaćujete doprinose za PIO (penzijsko i invalidsko osiguranje), doprinose za zdravstveno osiguranje (osim ako ste zaposleni, pa te doprinose već uplaćujete) i porez u visini od 20%.

Preduzetnik
(paušalac)

Registrujete se u APR-u kao preduzetnik i odlučite se da plaćate paušalni porez i vodite evidenciju kroz KEPO knjigu (evidentiranje svih naplata od klijenata). Paušalni poreznici mesečno se zadužuju za doprinose za PIO (penzijsko i invalidsko osiguranje), doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za nezaposlenost i porez u visini od 10%.

Preduzetnik
(vodi poslovne knjige)

Registrujete se u APR-u kao preduzetnik i odlučite se da vodite poslovne knjige. Za razliku od paušalnog oporezivanja ovde sami sebi određujete mesečnu naknadu i na nju plaćate doprinose za PIO (penzijsko i invalidsko osiguranje), doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za
nezaposlenost i porez u visini od 10%. Ovde će vam biti potrebno da angažujete i knjigovođu koji će za vas pored poslovnih knjiga voditi računa da i sve ostalo što se tiče poreza i doprinosa ostalih obaveza prema državi teče glatko.

Usluga vođenja knjiga za preduzetnike kod nas u Central HR knjigovodstvenoj agenciji kreće od 3.600 dinara mesečno.

Kontaktirajte nas

Napišite nam e-mail.

Telefon: 011 303 55 95

Mobilni: 060 303 55 95