Stranica je u
izgradnji

011 303 55 95
office@central.rs

Knjigovotstvena agencija CENTRAL HR doo specijalizovana je za vođenje poslovnih knjiga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća. 

 • Knjiženje poslovne dokumentacije
 • Vođenje analitičkih evidencija
 • Evidencija kredita i lizinga
 • Obračun zarada
 • Izrada PPP-PO
 • Vođenje poreskih evidencija 
 • Obračun, izrada i podnošenje PDV-a
 • Obračun poreza na dobit preduzeća
 • Prijave na CROSO
 • Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
 • Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama
 • Završni finansijski izveštaj: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans itd.
 • 14. Izrada nezavisnih konfirmacija